รายละเอี่ยดใบจองสินค้าเลขที่ : 20160307236
 
จัดส่งโดย : JNA วันที่จัดส่ง : 2016-03-14
หมายเหตุ : mobile booth ขอตัวที่ตัว lap สวยที่สุดนะคะ ส่วนเครื่องถ่ายเอกสารขอฐานเครื่องถ่ายเอกสารที่ดุใหม่ๆ ร