รายละเอี่ยดใบจองสินค้าเลขที่ : 20151224233
 
จัดส่งโดย : JNA วันที่จัดส่ง : 2015-12-25
หมายเหตุ : ให้ทาง JNA มาส่ง
กระเป๋าเดินทางสีกากี Code-111S (คุณปลา) 8 ใบ 0 บาท
กระเป๋า Smart Bag(ไปรษณ๊ย์ตีคืน) 10 ใบ 0 บาท
กระเป๋า AMIGO BAG (คุณทราย) 10 ใบ 0 บาท