รายละเอี่ยดใบจองสินค้าเลขที่ : 20151222231
 
จัดส่งโดย : JNA วันที่จัดส่ง : 2015-12-23
หมายเหตุ : ให้ทาง JNA ไปส่ง
ELLE HAND BAG สีเทา 17 ใบ 300 บาท
Buddy CCC Acquistion(ใบใหญ่)(คุณปลา) 6 ใบ 0 บาท
กระเป๋า AMIGO BAG (คุณทราย) 15 ใบ 0 บาท