รายละเอี่ยดใบจองสินค้าเลขที่ : 20151222230
 
จัดส่งโดย : JNA วันที่จัดส่ง : 2015-12-23
หมายเหตุ : ให้ทาง JNA ไปส่ง
กระเป๋า AMIGO BAG (คุณทราย) 20 ใบ 0 บาท
buddy bag CCC Acquisition(ใบเล็ก)(คุณปลา) 14 ใบ 0 บาท
Buddy CCC Acquistion(ใบใหญ่)(คุณปลา) 5 ใบ 0 บาท
กระเป๋า Retro Bag(ไปรษณ๊ย์ตีคืน) 25 ใบ 0 บาท
กระเป๋า Crony Bag (UR3-4134) คุณทราย 20 ใบ 0 บาท
กระเป๋า Central Over Night Bag(คุณทราย)งานปณ.ตีคืน 7 ใบ 0 บาท
Power Bank ยี่ห้อ Melon Cartoon 7800mAh (คุณน้ำ) 10 ชิ้น 0 บาท